Προσωρινό πρόγραμμα 10ης εβδομάδας με αναπληρώσεις.

Το προσωρινό πρόγραμμα της 10ης εβδομάδας είναι το παρακάτω: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_SITE_10ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 2022Β_FINAL Το τελικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί την Παρασκευή 09 Δεκ 22 και ώρα 21:00

Υποστελέχωση Δημοσίων ΙΕΚ και έλλειψη χρηματοδότησης

Δεδομένης της σοβαρής υποστελέχωσης των Δημοσίων ΙΕΚ καθώς και της διακοπής κάθε μορφής χρηματοδότησης, η Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. (ΠΑΝ.Ε.Δ.Δ.Ι.Ε.Κ.) εξέδωσε δελτίο τύπου προς ενημέρωση των καταρτιζομένων, των εκπαιδευτών και της ευρύτερης κοινωνίας το οποίο είναι: ΠΑΝΕΔΔΙΕΚ-ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ